Cái ghế

WallCal app

January 08, 2018

Article available in English | Tiếng Việt | 日本語

Có bao giờ ta tự hỏi mình rằng, từ lúc nào thì ta trở nên không còn dễ dàng tin vào người khác nữa. Từ lúc nào ta tự khép mình vào vỏ bọc để ngăn cản những tác động của cuộc đời làm tổn thương đến ta nữa.

Khi lớn lên, con người nhận ra rằng thế giới không hề đơn giản. Mọi người không tiếp xúc với nhau mà không hề toan tính một điều gì cả. Trong mẩu truyện ngắn tình cờ lướt qua ở trên mạng dưới đây, ta có thể nhìn thấy một phần hình ảnh của mình trong nhân vật của truyện. Hi vọng rằng, nó sẽ giúp suy nghĩ trong mỗi người chúng ta bớt tàn nhẫn hơn với cuộc đời.

Bởi vì, dù sao cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp để hi vọng.

pic1 pic2 pic3 pic4 pic5 pic6 pic7 pic8 pic9

Bài viết bởi *Kaito Yuuki*

Truyện tranh từ *projectTIGER devianart*


WallCal app